Křesťané Kuřim

Blog

Byl to Ježíšův nápad!

boure


Lukáš 8:22-25
Jednoho dne nastoupil Ježíš se svými učedníky na loď a řekl jim: "Přeplavíme se na druhý břeh jezera." Cestou usnul. Vtom se na jezero přihnala větrná bouře. Vlny se zvedaly velmi vysoko, loď se plnila vodou a byla v nebezpečí, že se potopí. Učedníci ho vzbudili a volali: "Pane, Pane, utopíme se!" Ježíš vstal, poručil větru a utišil vlny. V nastalém tichu se zeptal učedníků: "Kde zůstala vaše víra?" Byli celí vyděšení a udivení a říkali si mezi sebou: "Kdo to jen může být, že ho i vítr a vlny poslouchají?"

 Na tom, co se tady stalo, je několik zajímavých věcí. V první řadě je zajímavé to, že to byl Ježíšův nápad, aby se jelo lodí...

Ježíš se prohlašoval za Boha a dělal věci, které mohl dělat jenom Bůh. Jako Bůh byl tedy i vševědoucí a tím pádem věděl, že jejich plavba se neobejde bez komplikací. Řečeno jinak, Ježíš věděl, že je na jezeře potká veliká bouře, která nažene i zkušeným rybářům strach. Věděl, že jejich loď bude v nebezpečí potopení, a že jeho učedníci budou mít strach o svůj život. Otázkou zůstává - proč, když Ježíš všechno tohle věděl, stejně řekl svým učedníkům, že pojedou lodí? Nebylo by jednodušší jim říct, že by radši měli jít pěšky? Nebo jim říct všechno, co by se na moři stalo, jak by je zachránil a pak počkat na další den, kdy cesta bude bezpečná?

K čemu byla tahle zkušenost s bouří dobrá? Napadají mě dvě věci. První je, že pomohla učedníkům, aby poznali Ježíše z další stránky - jako někoho, kdo má moc nad přírodou. Aby ho poznali jako Stvořitele, který má moc nad stvořením. Tohle by se nikdy nestalo, pokud by jim Ježíš jen odvykládal o tom, co by bylo, kdyby tou lodí jeli. Druhá a důležitější věc je, že Ježíš byl daleko více oslaven, když zastavil bouři přímo uprostřed rozbouřeného moře, než by byl oslaven někde na břehu, kde by jim o tom povídal.

V Koloským 1:16 je napsáno, že „všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.“ Všechno je stvořeno tak, aby to ve finále přineslo slávu Ježíši. Pokud Ježíš věděl, že na jezeře je potká nebezpečná bouře, ale přesto řekl svým učedníkům, aby se vydali na cestu, potom pro to musel mít důvod. Pokud Ježíš nechává volný průběh některým bouřím ve Tvém životě, potom pro to musí dobrý důvod. V případě učedníků chtěl, aby ho lépe poznali; aby věděli, že se na něj mohou spolehnout; aby viděli, že ON je Stvořitel, který má moc nad svým stvořením. Ale také, aby byl oslaven tím nejlepším možným způsobem. Co si myslíš, že je důvodem pro bouře ve Tvém životě?

Jen něco pro zamyšlení...

 

Jste zde: Hlavní strana Blog Byl to Ježíšův nápad!