Křesťané Kuřim

Blog

Co ostatní náboženství?

 

 

Na světě existuje mnoho různých náboženství, která nevyučují stejnou věc. Ve skutečnosti si spousta z nich protiřečí. To znamená, že není možné, aby všechna z nich byla pravdivá a také to znamená, že nemůžeme říct, že jsou různými cestami ke stejnému Bohu. Co tedy řekneme ohledně ostatních náboženství, když je porovnáme s křesťanstvím? Stručně řečeno, všechna ostatní náboženství jsou falešná. 


Číst dál...

Co můžu očekávat?

 

 

Cokoli děláš, předtím než se něčemu odevzdáš měl by sis vypočítat cenu té věci. Měl by si vědět, co očekávat, když se staneš křesťanem. Ne vždy je to jednoduché. Bůh po nás žádá poctivost, upřímnost, věrnost, pravdivost atd. Do světa morálního relativismu takové absolutní vlastnosti příliš nezapadají. Může tě to něco stát.


Číst dál...

Jak se můžu stát křesťanem?

 

Jak se můžu stát křesťanem? Nejprve je důležité říct, že křesťanem se nestaneš skrze členství v nějaké církvi, nebo když přijmeš nějaké učení nebo vyznání anebo skrze víru v Boha. Je spousta falešných církví, falešných učení a dokonce i satan věří v Boha. K tomu, aby ses stal křesťanem, potřebuješ pochopit, o co vlastně jde a co jsou skutečné problémy. Pojďme se na ně podívat. 

 

Číst dál...

Co je spasení?

 

 

Spasení je záchrana od spravedlivého Božího soudu, který čeká na každého hříšníka. Spousta lidí si myslí, že spasení znamená záchranu od nás samotných, nebo od ďábla, ale to není pravda. Všichni, kteří zhřešili proti Bohu, spadají pod Boží soud. Tento soud je znám jako zatracení, při kterém Bůh odsuzuje do věčného pekla všechny ty, kteří Ho 'urazili' porušením Jeho zákona. 


Číst dál...

Jste zde: Hlavní strana Blog Základní otázky