Křesťané Kuřim

Blog

Spravedlnost

Myslím si, že naprostá většina lidí touží po spravedlnosti. V práci touží po spravedlivém finančním ohodnocení, ve škole po spravedlivé známce a například u soudu po spravedlivém rozsudku. Spravedlnost je dobrá a užitečná věc. Když ale dojde na Boží spravedlnost, tak se spousta lidí cítí dotčených, protože si myslí, že ta Boží spravedlnost není moc spravedlivá.

Bůh jasně říká, že podle Jeho standardu a podle Jeho zákonů není nikdo,  kdo by byl spravedlivý; nikdo, kdo by se proti Jeho zákonům a spravedlnosti neprovinil.
Řím. 3:10 „Není spravedlivého, není ani jednoho.“

Situace se stává ještě více kritickou, když nám Bůh sdělí, že trestem za naše přestoupení Jeho zákona je smrt. Nejen smrt fyzická (mimochodem důvod, proč všichni lidi kolem Tebe umírají, je právě proto,že všichni zhřešili), ale také smrt duchovní, kterou je věčné odloučení od Boha v pekle.
Řím. 3:23 „všichni zhřešili...“
Řím. 6:23 „mzdou hříchu je smrt“

Podle lidského měřítka se tohle hodně lidem zdá nefér. Někdo by si mohl říci: „Jak je možné, že já, který jsem nikdy nepodvedl svoji ženu, starám se o své děti, dřu v práci jak mezek, nekradu (tedy aspoň nic velkého), nevraždím a neopíjím se... si podle Boha zasloužím stejný trest, jako nějaký masový vrah nebo třeba Hitler?” Podle lidského nedokonalého měřítka se tohle opravdu může zdát nefér. Musíš si ale uvědomit, že Bohu nejde o to, aby jsi byl lepší než ostatní lidé, ale že Bohu jde o dokonalost. Jeho měřítkem a standardem nejsou ostatní lidé - jeho měřítkem je naprostá dokonalost.

V takovémto případě stačí člověku k tomu, aby se stal hříšným a tudíž nedokonalým, „pouze“ jeden hřích. Jeden hřích z Tebe dělá hříšníka, který se jedním proviněním provinil proti celému Božímu zákonu.

Kdyby jsi se někoho zeptal, jestli si o sobě myslí, že je dobrý člověk, asi by bez zaváhání řekl, že ano. Možná by to byla i Tvoje odpověď. Tady je malý test, kterým zjistíš, jak na tom opravdu jsi...

1 – Lhal jsi někdy?
Pokud ano, co to z Tebe dělá? [lháře]
2 – Ukradl jsi někdy něco (nezáleží na hodnotě věci)?
Pokud ano, co to z Tebe dělá? [zloděje]
3 – Použil jsi někdy Boží jméno (Ježíš) jako výraz své nechutě nebo namísto
jiného vulgárního výrazu?
Pokud ano, co to z Tebe dělá? [rouhače]
4 – Podíval jsi se někdy na jiného člověka s chtíčem se s ním vyspat?
Ježíš řekl, že „každý kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní
zcizoložil ve svém srdci.“ Mat. 5:28
Pokud ano, co to z Tebe dělá? [cizoložníka]

Řekněme, že jsi odpověděl čtyřikrát ano. V takovém případě by jsi byl podle vlastní výpovědi lhající, rouhající se zloděj a cizoložník. A to jsou jen čtyři z deseti Božích přikázání. Pokud člověk opravdu touží po Boží spravedlnosti, tak musí být připraven na to, že tím jediným spravedlivým trestem za jeho hříchy je věčné odloučení od Boha v pekle.

Dobrá zpráva je, že Bůh ve své milosti a lásce poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby na sebe vzal náš hřích a zaplatil za něj. Ježíš na sebe vzal Tvůj hřích; trpěl tak, jak jsi měl trpět Ty; zemřel tak, jak jsi pro své hříchy měl zemřít Ty a byl odloučen od Boha Otce tak, jako jsi měl pro své hříchy být odloučen Ty. Ježíš z nás sňal náš hřích a výměnou nám připsal svoji spravedlnost.

Tomu se říká milost. Bůh namísto toho, aby Ti dal, co si zasloužíš (smrt a věčné odloučení), Ti nabízí něco, co si nezasloužíš - a to je věčný život spolu s ním v nebi; díky tomu, co Ježíš udělal na kříži, jeho smrti a vzkříšení.
Řím. 3:23 „všichni zhřešili a postrádají Boží slávu, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši“
Řím. 6:23 „mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem Pánu.“

Otázkou zůstává - co s tím uděláš?

Jen něco pro zamyšlení...

Jste zde: Hlavní strana Blog Spravedlnost