Křesťané Kuřim

Blog

To si snad děláš srandu!

vezeni

Skutky 23:12-35

To jediné, co by mě napadlo v Pavlově situaci je, že si ze mě asi Bůh dělá srandu. Pavel je znovu v ohrožení života. Při svém uvěznění se dozvídá, že více než čtyřicet Židů se dohodlo jej zabít. Tohle není poprvé, co Pavel něčím takovým prochází...

Židé ho chtěli zabít v Damašku a v Jeruzalémě. V Antiochii byl vyhnán z města, v Ikoniu ho chtěli pro změnu kamenovat. V Lystře ho kamenovali, v Korintě ho chtěli zavřít do vězení. V Efezu ho chtěli zabít a o to stejné se pokoušeli na jeho cestě do Sýrie. Když se vrátil do Jeruzaléma, byl lynčován a následně došlo k dalšímu pokusu o jeho zabití... To vše pro Pavlovu víru ve vzkříšeného Ježíše Krista. Napadá mě, jestli si někdo, kdo bezvýhradně slouží Bohu, nezaslouží něco lepšího.

Pavel svůj život popsal v 2. Korintským 11:23-28, kde říká, že byl... „hojněji ve vězeních, nad míru v ranách, častokrát v ohrožení života... pětkrát dostal čtyřicet ran bez jedné, třikrát bit holí, jednou kamenován, třikrát ztroskotal, noc a den strávil na širém moři, v nebezpečích na řekách, v nebezpečích od lupičů, v nebezpečích od vlastního kmene, v nebezpečích od pohanů, v nebezpečích ve městě, v nebezpečích v pustině,... o hladu a žízni, v zimě a nahotě.

Otázkou je - proč to Pavel nevzdal?
Proč to Pavel nevzdal tam, kde by to většina z nás dávno zabalila? Co Pavla drželo nad vodou? Co ho hnalo dál? Co mu dávalo naději? Co Pavel věděl, co my možná nevíme? Proč ani po všech těchto věcech neříká: „Tak už dost, tohle byla poslední kapka, Bože. Já dělám to, co ty po mě chceš, a ty na mě takhle...“

Osobně bych si asi řekl: "Proč, když mi Bůh dal toto poslání, mě nechává projít všemi těmihle věcmi? Proč Bůh, když je vševědoucí a všemohoucí,  tomuhle nezabraní?"

Ve stejném duchu, když se podívám na svět kolem sebe, si můžu říct: "Proč Bůh víc neomezuje hřích? Proč víc nezabraňuje trápení a bolesti? Proč víc neomezuje špatné a zlé věci v mém životě?"

Pokud je Bůh vševědoucí, tak ví, že se tyto věci budou dít.
Pokud je Bůh všemohoucí, tak potom má moc všechny tyto věci okamžitě zastavit.
Pokud to ale Bůh nedělá, tak potom pro to musí mít nějaký důvod!
Pavel věděl, co tím důvodem je.

1. Pavel věděl, že všechno je stvořeno pro Krista.
Koloským 1:16 „všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.

Všechno, co existuje, existuje pro oslavu Krista. Všechno, co se tady na zemi děje, se děje proto, aby na konci byl Kristus maximalně oslaven, a aby jsme ho mohli poznat tak, jak bychom Ho bez těchto těžkých okolností nepoznali.
Jinými slovy, není to o Tobě a Tvojí slávě... ale je to o Ježíši.
Ježíš tu není proto, aby z Tebe udělal borce... Ty jsi stvořen proto, aby jsi svým životem přinesl slávu Jemu a jeho Jménu.

2. Pavel věděl, že Bůh je svrchovaný - že má absolutní moc.
Koloským 1:16 „v něm bylo stvořeno všechno...

Je jeden stvořitel. A tím je trojjediný Bůh. Všechno ostatní je stvoření. Stvořitel je ten, který má absolutní moc nad svým stvořením. On všechno stořil a všemu vládne. Není nic co by neměl pod kontrolou.

3. Pavel věděl, že Bůh v rámci svého úžasného plánu nechává průběh zlu a hříchu.
2 Tim. 1:9 „...on nás zachránil... podle milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši, před věčnými časy.

Pavel věděl, že Boží plán tu byl už před stvořením světa. Jěště než Bůh svět stvořil, tak se rozhodl, že nás zachrání skrze milost v Kristu. Jěště než svět stvořil, tak věděl, že zhřešíme, že Satan zhřeší, že bude zlo a hřích. Jěště než všechno stvořil, tak se rozhodl tyto všechny věci použít ve svém plánu tak, aby ve výsledku oslavily Ježíše Krista. Tohle všechno udělal tak, aniž by sám zhřešil. Paradox? Určitě!

4. Pavel věděl, že jsou některé věci, které zde plně nepochopí.
1 Kor 13:12 „nyní vidíme jako v zrcadle, zastřeně, potom však uvidíme tváří v tvář.

Jsou věci, pro které na této zemi nebudeme nikdy znát důvod. Jsou věci, které nebudeme plně chápat. Možná se bude jednat o smrt někoho blízkého, těžkou nemoc v rodině, utrpení ve Tvém životě...
Ale i v takových věcech se můžeš spolehnout na Boha, protože on je ten,  který všechno stvořil, který má nad tím absolutní moc a kontrolu a který si to chce použít k oslavě Ježíše Krista.


Jedna z věcí, které Ježíš slíbil, byla: „Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat...

Otázkou zůstává, co uděláš až taková situace nastane?
Zlomí Tě to, protože nebudeš tím, kdo se má dobře... nebo půjdeš dál, protože to není o Tobě?

Jen něco na přemýšlení...

Jste zde: Hlavní strana Blog To si snad děláš srandu!